Jak publikovat

Pokud máte do systému přístup, příspěvky a stránky nepublikujte, dokud neprojdou kontrolou a nebudu řádně prozdrojovány (neplatí v první fázi nabírání základního obsahu).

Pokud přístup nemáte, můžete svoje náměty zasílat na e-mail: [email protected]. Pokud chcete být pod textem uvedeni jako autor, uveďte to – jinak předpokládáme, že si žádáte anonymní zveřejnění.

Počítejte s tím, že tento web veškerý obsah vydává pod zcela volnou licencí a kdokoliv může obsah převzít, upravit a vaše autorství odstranit, nebo naopak vámi podepsaný obsah přetvořit.

Pamatujte, že toto není reakční ani bulvání plátek! Nereagujeme na aktuální dění, nehledáme senzace, cílem webu je popsat a řádně ozdrojovat společensky škodlivé působení Adély a to ve stručné ale ucelené podobě.

Dbejte na to, aby text měl základní kvality:

 • soulad s pravidly českého pravopisu (měli byste ovládat),
 • soulad se zásadami hladké sazby (počteníčko),
 • ucelenost sdělení,
 • zasazení do kontextu a vhodné prolinkování na další články na tomto webu,
 • pravdivost, všechna tvrzení doplněna odkazy na zdroje.

Příspěvky musí být postaveny na podložených informacích.

Při psaní uvažujte tak, že váš článek bude tím prvním, který čtenář na tomto webu objeví. Skladba textu by tedy měla v první větě čtenáře vnést do základního rámce informovanosti – použijte vhodně odkazy na další slánky na webu. Pokud se v textu opíráte o nějakou Adélinu vlastnost (chorobnou lhavost, předstírání nemocí, ap.), vždy stručně čtenáře uveďte do kontextu spolu s odkazem na příslušný článek – nikdy nepředpokládejte, že čtenář ví, na jaké věci článek naráží.

Adélu na webu označujeme konzistentně jako Adélu, nepoužíváme přezdívky (click-baiting není cílem).

Pokud to není nezbytné, web se věnuje pouze Adéle. Její (ex-)partnery vynecháváme, leda by to bylo nezbytné pro kontext sdělení. Předpokládáme, že PePeho přidáme později, ale v současné době se úspěšně vyhýbá přímé medializaci, tak k němu nemáme vhodné a dostatečně podložené zdroje, abychom mohli uceleně informovat.

Pokud to není nezbytné pro objasnění kontextu nebo pro zdokumentování obzvláště škodlivého jednání, nepoužíváme uniklé soukromé konverzace, hlasovky, ani jiné intimní informace.

Jak formátovat

V jednoduchosti je krása, proto využívejte pouze minimum prostředků. Nadpisy, odstavce, odkazy a odrážky stačí. Tučným písmem a kurzívou šetřete. Nikdy neobarvujte text, neměňte velikost písma.

Tučným písmem označujte pouze důležité pasáže. Méně je více. Čím kratší je takto zvýrazněná část, tím lépe funguje. Kurzíva se pak používá pro označení citací, terminologických názvů, popř. nějakého slangového označení.

Při vkládání textu do editoru zajistěte, aby se zkopírovalo formátování – je vhodné používat funkci „Vložit jako text“, zpravidla dostupná pod klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+V, na macOS pak zkratkou ⌘+⇧+V.

Jak zdrojovat

Každé tvrzení by mělo být řádně ozdrojováno. Zdrojem se myslí zejména odkaz na obsah, který tvrzenou skutečnost dokládá.

Pozor na zdroje typu „jedna paní povídala“, lhát mohou i jiní lidí, než jen Adéla. Neprokazatelná tvrzení by se na webu neměla objevit! Existuje řada „Urban legends“ o Adéle a jejích partnerech – dejte si na ně pozor, pokud jsou hodně rozšířené a není známo, že by šlo o již vyvrácené/zpochybněné nepravdy, lze je použít jako komentář, ale mělo by být zřejmé, že jde o nepodložené tvrzení.

Základní zásady zdrojování:

 • Nikdy neodkazujeme přímo na profily Adély a jejích partnerů – očekává se, že Adéla by tyto zdroje okamžitě znehodnotila. A nechceme ji podporovat finančně.
 • Odkazujte proto na reakční kanály a články, které jednání zobrazují, popř. komentují.
 • Vždy počítejte s tím, že odkazy mohou zestárnout, reakční kanály mohou zaniknout, či mohou jednotlivé zdroje promazat. Lepší je tedy odkazovat na více zdrojů najednou.
 • Textové zdroje nikdy nekopírujeme jako celek! Jsou-li použity citace, musí být řádně označeny, včetně odkazu na daný článek!
 • Obrázky a média nepublikujeme. Naší zbraní jsou slova.

Důležité: neplýtvejte časem čtenáře! Jsme v nevýhodě, že drtivá většina zdrojů se nachází ve videoobsahu. Adéla i mnohé reakční kanály produkují statisíce hodin neužitečného balastu, ve kterém jsou ty podstatné informace ukryty jako jehla v kupce sena. Tomu se musíme přizpůsobit.

To znamená:

 • Jako zdroj vždy preferujte zdroj s co nejvíce zhuštěnými infromacemi. Lepší je reakční kanál, který video prostříhá odstraní zbytečné části, ve kterých Adéla jen mlaská při žvýkání večeře.
 • U videí vždy do odkazu vložte i odskok na čas, kde je skutečný začátek popisovaného děje. Vždy jděte k věci, i kdyby to znamenalo přeskočit 50sekundové intro a zdravení melounků.
Videa sdílejte s časem

Zdroje se uvádí jako odkaz do závorky za text (zdroj), kde jako text je pak použito slovo „zdroj”. Je-li pro jednu věc zdrojů více, uveďte odkazy za sebou oddělené čárkou (zdroj: Celebriketa, FatDad, Redfoxka).

Odkazy nikdy neuvádějte slovem zde či tady, pokud se to do textu hodí, uveďte jako text odkazu název článku, příklad: „Více informací najdete v článku: Kdy bude konec Adély?“.

Kam dál