Domácí násilí

Adéla vykazuje znaky narcistické poruchy osobnosti a současně lze rovněž pozorovat faktory přispívající k domácímu násilí.