O projektu Wiki-PePe-die

Wiki-PePe-die je spojením slov Wikipedie a „PePe“, což je přezdívka (bývalého?) partnera Adély, pana Josefa Gotovceva (dále jen „PePe“).

Odkaz na PePeho vychází ze skutečnosti, že tento se (sám i prostřednictvím Adély) veřejně chlubí o svých dovednostech v oblasti IT a her, přičemž setrvale zdůrazňuje svoji bývalou firmu Crazy Eye Studio s.r.o. (IČO: 036 76 374). Neušlo nám, že firmu prodal (zdroj) a že doména, kterou používal na ropagaci firmy, expirovala, proto jsme ji koupili a použili pro tento projekt.

Je snad tedy nad slunce jasné, že nyní tento web neprovozuje skutečný PePe! Na jeho »počest« se ale admin tohoto webu zove rovněž přezdívkou PePe. Skutečnou identitu aktuálního admina webu ponecháváme zatím zastřenou (ale o udržitelnosti tohoto stavu si neděláme přehnané iluze :)

Cíle projektu

Co je cílem projektu:

  • upozorňovat na společensky škodlivé chování Adély,
  • dokumentovat společensky škodlivé jednání Adély

a to vše se záměrem informovat širokou veřejnost a současně poskytnout prvotní varování pro osoby (právnické i fyzické), které by mohly z nevědomosti uzavřít s Adélou taková ujednání, z nichž by jim plynuly závazky, které by Adéla následně zneužívat a osoby tím poškodit – ať už jde o pronájem bytových prostor, poskytování půjček a zápůjček (peněz i věcí), ap.

Co není cílem projektu:

  • prvoplánovitě zesměšňovat Adélu,
  • osobně na Adélu útočit,
  • prozrazovat citlivé osobní informace,
  • dublovat práci reakčních kanálů, které podrobně informují o životě Adély (neděláme deníček).

Pokud se Vám zdá že někdy v textu Adélu zesměšňujeme, tak to přímo nevylučujeme (nedokážeme se udržet), ale děje se tak jen rámci odlehčení zdlouhavého popisu jiných společensky škodlivých jevů.

Právní okénko

Při veškeré zdejší komunikaci pečlivě dbáme, abychom se nedopoušteli hanobení Adély a dalších karikaturních osob v jejím okolí, ale velmi důsledně si hlídáme, abychom nepřekročili mantinely spravedlivé kritiky a přiměřených hodnotících úsudků, jak je rýsuje Nejvyšší soud svojí judikaturou
(např.: 23 Cdo 1323/2012, nebo 23 Cdo 1059/2018
a nejnověji také rozhodnutí Krajského soudu v Pardubicích 55 Cm 133/2022)
a aby forma našeho vyjadřování nevybočovala z mezí nutných k dosažení sledovaného a zároveň společensky uznávaného účelu.

Kam dál